Psychologische steun

Het krijgen van een kindje is elke keer opnieuw een ingrijpende gebeurtenis in een mensenleven. Elke zwangerschap is een unieke ervaring en gaat dus ook gepaard met haar eigen gevoelens, twijfels, vragen en soms ook wel angsten en onzekerheden. Als je hierbij vragen hebt of voelt hierin vast te lopen kan een gesprek helpen om je verder op weg te helpen.

Wat doet een psycholoog?

Een psycholoog of psychotherapeut gaat samen met jou op zoek naar die dingen die kunnen helpen om je terug meer jezelf te voelen. Het vertellen van je eigen verhaal, op jouw tempo en op een manier waar jij je goed bij voelt. Soms gaat het over één gesprek, soms zijn er meerdere nodig. Dat bekijken we samen, stap voor stap.

Hoe werken wij?

Eerst plannen we een intake gesprek. Dit is enerzijds een kennismaking en anderzijds dient dit ook tot een eerste inschatting van jouw/jullie situatie en hulpvragen. Samen bespreken we dan wat de beste aanpak is en of wij daarvoor de juiste persoon zijn. Via dit kennismakingsgesprek kan je zelf ook aanvoelen of je een klik voelt. Dat jij je er goed bij voelt is heel belangrijk om samen op weg te kunnen gaan.  
Wanneer we samen besluiten om verder op weg te gaan kunnen verdere afspraken gepland worden. De duur van een begeleiding is op voorhand moeilijk in te schatten, het uitgangspunt is zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. Ook de frequentie zal afhangen van enerzijds een praktische haalbaarheid als van jouw/jullie nood telkens op het moment zelf. Hoe deze gesprekken zelf ingevuld worden is iets wat je met jouw psychotherapeut kan bespreken en zal dan verder concreet vorm krijgen.

Wat is een klinisch psycholoog?

Een klinisch psycholoog is iemand die een universitaire opleiding heeft gevolgd in de psychologie. Deze opleiding duurt minstens 5 jaar en leidt tot een erkenning als psycholoog. Een psycholoog is geen arts en kan in tegenstelling tot een psychiater dus geen medicatie voorschrijven.

Wat is een psychotherapeut?

Een psychotherapeut is iemand die na zijn of haar basisopleiding (bijvoorbeeld klinische psychologie) nog een bijkomende specialisatie opleiding doet om vanuit een bepaalde invalshoek mensen te begeleiden (psychotherapie). Hiervoor heeft deze psychotherapeut een 4-jarig postgraduaat gevolgd in een erkende onderwijsinstelling en leidt tot een erkenning als psychotherapeut. Er zijn verschillende richtingen binnen de psychotherapie: relatie-, gezins- en systeemtherapie, gedragstherapie, cliëntgerichte therapie en psychodynamische therapie. Binnen De Wolk zijn alle psychotherapeuten geschoold binnen de relatie-, gezins- en systeemtherapie.

Wat is EMDR?

Een specifieke methode binnen traumaverwerking kan plaatsvinden via Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR). Deze therapie is onder andere bedoeld voor personen die een trauma doormaakten en hiervan nog steeds last ondervinden. Zo’n trauma kan bijvoorbeeld een verkeersongeval, geweld, pesten, seksueel misbruik, … zijn. Via bilaterale (links-rechts) stimulatie zullen de vastgelopen herinneringen aan een trauma opnieuw verwerkt worden zodat je hier niet langer een negatief effect van ondervindt in het dagelijkse leven.

Meer informatie over EMDR vindt u op deze website of u kan contact opnemen met Kim.

Zoek hier jouw wolkjes (psycholoog - Therapeut)
Locatie
Waar op consult?Ook aan huis?
Later huisbezoek nodig?


Postcode

Er zijn geen vroedvrouwen-aan-huis voor deze regio.

Deze specialisatie bieden we hier jammer genoeg niet aan

Kim Leys
Kim Leys

psycholoog - TherapeutGezins- relatietherapeuteEMDR therapie (trauma)

Zoek je nog iets anders?