Screening psychosociale kwetsbaarheid

Wanneer je zwanger bent, is het sterk aangewezen om regelmatig op controle te gaan om fysieke parameters in kaart te brengen. Denk maar aan de suikertest om het suikergehalte in je bloed te meten, urinetesten, de echo’s op  12, 20 en 32 weken zwangerschap. Het screenen van psychosociale parameters is even warm aanbevolen. De ‘roze wolk’ waar men het zo vaak over heeft, is ook vaak een broze wolk, kwetsbaar, in verandering en onderhevig aan hormonale stormen. Een ‘mentale check’ in deze periode kan je toelaten om, net zoals bij fysieke tests, zicht te krijgen op een aantal psychosociale domeinen en eventuele noden/vragen binnen deze domeinen.

Hoe verloopt dit concreet?

Een zorggesprek met Ruth of Samira kan plaatsvinden tussen de 16de en 24ste week van je zwangerschap. Je kan het zien als een aanvulling op de standaard fysieke tests in de loop van je zwangerschap. 
Tijdens dit gesprek zijn we geïnteresseerd in de volgende domeinen: algemeen mentaal welbevinden, psychosociale voorgeschiedenis, relaties en bezorgdheden/vragen die op je wegen. We schatten ook samen in welke eventuele verdere noden er zijn en binnen welk kader deze kunnen ingevuld worden. Hierbij denken we aan prenatale counseling, postnatale counseling, psychotherapie. Ook spreken we of hoe het verdere verloop van de screening postnataal, na je bevalling, vorm krijgt. 
 

 

Hoe maak je een afspraak?

Je kan een zorggesprek inplannen via de online agenda van Ruth en Samira. Dit gesprek vindt plaats in De Wolk Boortmeerbeek. We rekenen graag 45 minuten voor je uit. De kostprijs komt neer op 65 euro.  

Zoek hier jouw wolkjes (Psychologisch consulentpsycholoog - Therapeut)
Locatie
Waar op consult?Ook aan huis?
Later huisbezoek nodig?


Postcode

Er zijn geen vroedvrouwen-aan-huis voor deze regio.

Deze specialisatie bieden we hier jammer genoeg niet aan

Ruth Berckmans
Ruth Berckmans

Psychologisch consulentopvoedondersteuningPerinatale counselingslaapadvies

Kim Leys
Kim Leys

psycholoog - TherapeutGezins- relatietherapeuteEMDR therapie (trauma)

Zoek je nog iets anders?

Geboortetrauma

Soms loopt de bevalling niet zoals verwacht en blijft deze ervaring nazinderen. Elke bevalling is zo uniek dat het er niet zozeer toe doet wat je hebt meegemaakt maar eerder hoe jij het hebt beleefd, wat het met jou heeft gedaan en nog steeds doet. Als hierrond vragen hebt, of je merkt dat je vastloopt in negatieve gevoelens is het misschien zinvol om dit te bespreken met een therapeut of psycholoog. Samen kunnen we kijken wat deze bevalling en/of andere gebeurtenissen bij je hebben teweeg gebracht en hoe je hiermee kan omgaan.
Een specifieke methode binnen traumaverwerking kan plaatsvinden via Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR). Deze therapie is onder andere bedoeld voor personen die een trauma doormaakten en hiervan nog steeds last ondervinden. Zo’n trauma kan bijvoorbeeld een traumatische bevalling of zwangerschap zijn, maar ook een verkeersongeval, geweld, pesten, seksueel misbruik, … zijn. Via bilaterale (links-rechts) stimulatie zullen de vastgelopen herinneringen aan een trauma opnieuw verwerkt worden zodat je hier niet langer een negatief effect van ondervindt in het dagelijkse leven. Meer informatie over EMDR vindt u op deze website: https://emdr-belgium.be of u kan contact opnemen met Kim.

Lees meer   >

Psychologische ondersteuning

Het krijgen van een kindje is elke keer opnieuw een ingrijpende gebeurtenis in een mensenleven. Als koppel sta je voor een hele uitdaging. Tijdens de zwangerschap en in de maanden vlak na de bevalling worden zowel jij als je partner behoorlijk op de proef gesteld. Je krijgt er een nieuwe rol bij, die van mama en papa, maar ook een aantal zeer vertrouwde zaken binnen je relatie komen onder spanning te staan; hoe wordt het huishouden georganiseerd, wanneer en hoe maken we tijd voor elkaar, wat met intimiteit,… Het lijkt alsof de verbinding vervaagt en dat je elkaar niet meer begrijpt.


Een therapeut of psycholoog gaat dan samen met jullie in gesprek om terug op zoek te gaan naar die verbondenheid, die klare kijk. Ook wanneer je voelt dat het hele gezin in de knoop geraakt is er zeker een plaats voor jullie om op gesprek te komen.
 

Lees meer   >

Psychologische steun

Het krijgen van een kindje is elke keer opnieuw een ingrijpende gebeurtenis in een mensenleven. Elke zwangerschap is een unieke ervaring en gaat dus ook gepaard met haar eigen gevoelens, twijfels, vragen en soms ook wel angsten en onzekerheden. Als je hierbij vragen hebt of voelt hierin vast te lopen kan een gesprek helpen om je verder op weg te helpen.

Lees meer   >

Psychologische ondersteuning bij zwangerschapswens

Je besluit om zwanger te worden. Een heel intiem moment en een grote stap. Het kan een enorme teleurstelling teweegbrengen als het niet meteen lukt om zwanger te worden. 
Is zwanger worden voor jou al een lange weg geworden?
Misschien heb je op voorhand ook twijfels over de beslissing om zwanger te worden en heb je hier veel vragen over? Of staan jij en jouw partner hierrond niet op dezelfde lijn?


Ben je even de draad kwijt en lukt het niet (voldoende) om in jouw omgeving hiermee terecht te kunnen? Ondersteuning van een psychotherapeut kan hulp bieden in deze moeilijke en onzekere periode.

Lees meer   >