vroedvrouw

Bij De Wolk geloven in totaalzorg.
Wij werken met een zorgforfait voor de opvolging tijdens de zwangerschap en het hele eerste levensjaar.

Onze zorgforfait omvat:

 • Het intakegesprek
 • Alle medische consultaties tijdens de zwangerschap
 • Eerste huisbezoek binnen de 24u na ontslag uit de materniteit
 • Alle huisbezoeken de eerste weken na de geboorte
 • Alle consultaties in de praktijk tot één jaar na de geboorte
 • Gebruik noodkolf (7/7) tot je in een apotheek terecht kan. Want borsten kunnen niet wachten tot het weekend voorbij is.

Deze zorgforfait bedraagt €105 is wordt afgerekend met bancontact het eerste contact.
Deze zorgforfait is het persoonlijke aandeel er is geen tussenkomst via de mutualiteit.
De overige kosten worden via de derdebetalersregeling aangerekend aan de mutualiteit.

Wat valt buiten deze zorgforfait:

 • Kennismaking = Het lijkt je wel fijn om door ons opgevolgd te worden, maar liefst toch even kennismaking, een gesprek met de vroedvrouw, zonder verdere verplichtingen.
  Hier is geen terugbetaling voorzien, het persoonlijk aandeel is 40€.
 • Preconceptioneel = gesprek, bloedname én opvolgtelefoon bij zwangerschapswens. Persoonlijk aandeel: €75
 • Individuele voorbereiding (privé afspraak): Persoonlijk aandeel: €55, daarnaast wordt €20,25 via de derdebetalersregeling aan je mutualiteit aangerekend. 
 • Verplaatsingskosten indien huisbezoek (afhankelijk van je woonplaats)
  • Zone 1: €6
  • Zone 2: €9
  • Zone 3: €11

Het persoonlijk aandeel van deze kosten zoals hierboven vermeld is niet-terugbetaalbaar, ongeacht in welke mate er van de mogelijkheden die hier tegenoverstaan gebruik wordt gemaakt.

Tweede advies - Consultatie zonder zorgforfait

 • Consultatie 30 min: €40
 • Consulatie 60 min: €75

Sociaal tarief - Verhoogde tegemoetkoming

Want elke mama verdient een vroedvrouw! Zit jij in een financieel uitdagende situatie, ook dan zijn we hier voor jou.

Mail ons, bel ons, wie zijn hier voor jou!

   

  Deze categorie 'vroedvrouw' kan je vinden op onderstaande pagina's: