Psychologische ondersteuning bij zwangerschapswens

Je besluit om zwanger te worden. Een heel intiem moment en een grote stap. Het kan een enorme teleurstelling teweegbrengen als het niet meteen lukt om zwanger te worden. 
Is zwanger worden voor jou al een lange weg geworden?
Misschien heb je op voorhand ook twijfels over de beslissing om zwanger te worden en heb je hier veel vragen over? Of staan jij en jouw partner hierrond niet op dezelfde lijn?


Ben je even de draad kwijt en lukt het niet (voldoende) om in jouw omgeving hiermee terecht te kunnen? Ondersteuning van een psychotherapeut kan hulp bieden in deze moeilijke en onzekere periode.

Wat doet een psycholoog?

Een psycholoog of psychotherapeut gaat samen met jou op zoek naar die dingen die kunnen helpen om je terug meer jezelf te voelen. Het vertellen van je eigen verhaal, op jouw tempo en op een manier waar jij je goed bij voelt. Soms gaat het over één gesprek, soms zijn er meerdere nodig. Dat bekijken we samen, stap voor stap.

Hoe gaat het in zijn werk?

Eerst plannen we een intake gesprek. Dit is enerzijds een kennismaking en anderzijds dient dit ook tot een eerste inschatting van jouw/jullie situatie en hulpvragen. Samen bespreken we dan wat de beste aanpak is en of wij daarvoor de juiste persoon zijn. Via dit kennismakingsgesprek kan je zelf ook aanvoelen of je een klik voelt. Dat jij je er goed bij voelt is heel belangrijk om samen op weg te kunnen gaan.  


Wanneer we samen besluiten om verder op weg te gaan kunnen verdere afspraken gepland worden. De duur van een begeleiding is op voorhand moeilijk in te schatten, het uitgangspunt is zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. Ook de frequentie zal afhangen van enerzijds een praktische haalbaarheid als van jouw/jullie nood telkens op het moment zelf. Hoe deze gesprekken zelf ingevuld worden is iets wat je met jouw psychotherapeut kan bespreken en zal dan verder concreet vorm krijgen.

Wat is een klinisch psycholoog?

Een klinisch psycholoog is iemand die een universitaire opleiding heeft gevolgd in de psychologie. Deze opleiding duurt minstens 5 jaar en leidt tot een erkenning als psycholoog. Een psycholoog is geen arts en kan in tegenstelling tot een psychiater dus geen medicatie voorschrijven.

Wat is een psychotherapeut?

Een psychotherapeut is iemand die na zijn of haar basisopleiding (bijvoorbeeld klinische psychologie) nog een bijkomende specialisatie opleiding doet om vanuit een bepaalde invalshoek mensen te begeleiden (psychotherapie). Hiervoor heeft deze psychotherapeut een 4-jarig postgraduaat gevolgd in een erkende onderwijsinstelling en leidt tot een erkenning als psychotherapeut.

Er zijn verschillende richtingen binnen de psychotherapie: relatie-, gezins- en systeemtherapie, gedragstherapie, cliëntgerichte therapie en psychodynamische therapie. Binnen De Wolk zijn alle psychotherapeuten geschoold binnen de relatie-, gezins- en systeemtherapie.

Wat is EMDR?

Een specifieke methode binnen traumaverwerking kan plaatsvinden via Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR). Deze therapie is onder andere bedoeld voor personen die een trauma doormaakten en hiervan nog steeds last ondervinden. Zo’n trauma kan bijvoorbeeld een verkeersongeval, geweld, pesten, seksueel misbruik, … zijn. Via bilaterale (links-rechts) stimulatie zullen de vastgelopen herinneringen aan een trauma opnieuw verwerkt worden zodat je hier niet langer een negatief effect van ondervindt in het dagelijkse leven.

Meer informatie over EMDR vindt u op deze website: https://emdr-belgium.be of u kan contact opnemen met Kim.

Vind je het moeilijk om op consultatie te komen in een vroedvrouwenpraktijk?

Moeilijk zwanger worden en op consultatie komen in een vroedvrouwenpraktijk, het kan nogal confronterend zijn al die baby'tjes en zwangere buiken. Spreek ons hier zeker op aan. We voorzien graag een alternatief, je kan bv in je auto blijven wachten tot het jouw beurt is.

Zoek hier jouw wolkjes (psycholoog - Therapeut)
Locatie
Waar op consult?Ook aan huis?
Later huisbezoek nodig?


Postcode

Er zijn geen vroedvrouwen-aan-huis voor deze regio.

Deze specialisatie bieden we hier jammer genoeg niet aan

Kim Leys
Kim Leys

psycholoog - TherapeutGezins- relatietherapeuteEMDR therapie (trauma)

Zoek je nog iets anders?

Seksuologische hulpverlening bij een kinderwens

Seksuologische hulpverlening bij een kinderwens. Samen met de seksuoloog bekijk je waar je tegenaan loopt en hoe jouw zorg aangepakt kan worden met respect voor beide partijen. 

Lees meer   >